Kiến thức Branding

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI KINH TẾ

Trong 1 bài báo được đăng tải trên tạp chí Wall Street, tổng giám đốc Lew Frankfort, người sáng tạo ra những mặt hàng thuộc da xa xỉ Coach cho biết vào kỳ nghỉ hè năm 2007, các loại túi…

5 BƯỚC LẤY LẠI NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHỦNG HOẢNG

1. Đặt mình vào vị trí của khách hàng Người làm marketing hãy thử đặt mình vào vị trí của khách hàng để xem, liệu khủng hoảng ảnh hưởng đến họ như thế nào và họ sẽ mong chờ giải…